บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จำกัด :: 02 328 2110

เทรนเนอร์ อิน ไทย

สถาบันฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย
ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยครบวงจร
ทั้งจป. ดับเพลิง และหลักสูตรพิเศษ

02 328 2110

ใบอนุญาตจัดอบรม

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรม
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
จากกระทรวงแรงงาน

เลขที่ อ.60-002

ขอใบเสนอราคา

หากต้องการจัดฝึกอบรมอับอากาศ
ภายในสถานประกอบการของท่าน
คลิ๊กเพื่อขอใบเสนอราคาได้ที่นี่

ขอใบเสนอราคา

ตารางการฝึกอบรมPublic Training 2017

เดือนวันที่อบรม
มกราคมวันที่ 22-24 ม.ค. 63
กุมภาพันธ์วันที่ 5-7 ก.พ. 63
กุมภาพันธ์วันที่ 27-29 ก.พ. 63
มีนาคมวันที่ 18-20 มี.ค. 63
เมษายนวันที่ 23-25 เม.ย. 62
พฤษภาคมวันที่ 13-15 พ.ค. 62
มิถุนายนวันที่ 4-6 มิ.ย. 63
มิถุนายนวันที่ 25-27 มิ.ย. 63

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย
ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30
(ใกล้สวนหลวง ร.9) ประเวศ กทม.

ค่าลงทะเบียน

ราคาปกติท่านละ 6,500 บาท

ราคาพิเศษ 6,000 บาท
(สมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป)

สมัครอบรมออนไลน์
รายละเอียดหลักสูตร
โบร์ชัวร์ และใบสมัคร

หลักสูตรการฝึกอบรมการทำงานในที่อับอากาศ

กระทรวงแรงงานใบอนุญาตหน่วยฝึกอบรม

 • อับอากาศ

  อับอากาศ

  หน่วยฝึกอบรมการทำงานในที่อับอากาศ เลขที่ อ.60-002

  หน่วยงานฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ หลักสูตร ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

 • หลักสูตร จป.

  หลักสูตร จป.

  หน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

  หน่วยงานฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน ระดับเทคนิค หัวหน้าหน่วยงาน คณะความปลอดภัยในการทำงาน

 • ดับเพลิงขั้นต้น

  ดับเพลิงขั้นต้น

  หน่วยฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ดพต.018

  หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น เลขที่ใบอนุญาต ดพต.018

 • อพยพหนีไฟ

  อพยพหนีไฟ

  หน่วยงานฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ดพฝ. 019

  หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เลขที่ใบอนุญาต ดพฝ. 019

ดาวน์โหลดรายละะอียดหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
Download