บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จำกัด :: 02 328 2110

ตารางอบรม Public Training

หลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ Public Training

เดือนอับอากาศ 4 ผู้

(4 วัน)

ผู้อนุญาต

(1วัน)

ผู้ควบคุม

(2 วัน)

ผู้ปฏิบัติ

(2วัน)

ทบทวน

(3 ชม.)

จองอบรมจองอบรมจองอบรมจองอบรมจองอบรม
มีนาคม1-4 มี.ค.66

8-11 มี.ค. 66

15-18 มี.ค. 66

22-25 มี.ค. 66

28-31 มี.ค. 66

27 มี.ค. 6613-14 มี.ค. 6620-21 มี.ค. 6624 มี.ค. 66
เมษายน5-8 เม.ย. 66

19-22 เม.ย. 66

25-28 เม.ย. 66

24 เม.ย. 663-4 เม.ย. 6617-18 เม.ย. 6627 เม.ย. 66
พฤษภาคม3-6 พ.ค. 66

10-13 พ.ค. 66

17-20 พ.ค. 66

23-26 พ.ค. 66

30 พ.ค.-2 มิ.ย. 66

22 พ.ค. 66 8-9 พ.ค. 6615-16 พ.ค.6625 พ.ค. 66
มิถุนายน7-10 มิ.ย. 66

14-17 มิ.ย. 66

21-24 มิ.ย. 66

27-30 มิ.ย. 66

26 มิ.ย. 6612-13 มิ.ย. 6619-20 มิ.ย. 6629 มิ.ย. 66
กรกฎาคม5-8 ก.ค. 66

11-14 ก.ค.66

19-22 ก.ค.66

24-27 ก.ค.66

31 ก.ค. 663-4 ก.ค. 6617-18 ก.ค. 6626 ก.ค. 66
สิงหาคม2-5 ส.ค. 66

8-11 ส.ค.66

16-19 ส.ค.66

22-25 ส.ค.66

30 ส.ค.-2 ก.ย.66

21 ส.ค. 6615-16 ส.ค. 6628-29 ส.ค. 6624 ส.ค. 66
กันยายน 5-8 ก.ย. 66

13-16 ก.ย.66

19-22 ก.ย.66

27-30 ก.ย.66

18 ก.ย.6611-12 ก.ย. 6625-26 ก.ย. 6629 ก.ย. 66
ตุลาคม4-7 ต.ค.66

9-12 ต.ค.66

18-21 ต.ค.66

24-27 ต.ค.66

31 ต.ค.-3พ.ย.66

30 ต.ค.662-3 ต.ค. 6616-17 ต.ค. 6626 ต.ค. 66
พฤศจิกายน8-11 พ.ย. 66

14-17 พ.ย.66

22-25 พ.ย.66

27-30 พ.ย.66

13 พ.ย. 666-7 พ.ย. 66 20-21 พ.ย. 6629 พ.ย. 66
ธันวาคม 6-9 ธ.ค. 66

19-22 ธ.ค.66

25-28 ธ.ค.66

18 ธ.ค. 6614-15 ธ.ค. 12-13 ธ.ค. 6621 ธ.ค. 66
ราคาปกติ8,5003,0005,0005,0001,800
ราคาพิเศษ

3 ท่าน ขึ้นไป

8,0002,5004,5004,5004,000
จองอบรมจองอบรมจองอบรมจองอบรมจองอบรม

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรมเทรนเนอร์ อิน ไทย

ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 (ใกล้สวนหลวง ร.9 ประเวศ กทม.)

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม

วิธีการสมัคร

กรุณาส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร

มาทางโทรสาร หมายเลข 02 328 2160 หรือ ทางอีเมล์ training@trainerinthai.com

และ นำใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร มาให้เจ้าหน้าที่ในวันแรกของการฝึกอบรม
เอกสารประกอบการสมัคร

– ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าอบรม

– ใบรับรองแพทย์สำหรับการทำงานในที่อับอากาศ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

(2) มีสุขภาพสมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจโรคหัวใจ
หรือโรคอื่นซึ่งแพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่อับอากาศอาจเป็นอันตรายต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(ต้องมีใบรับรองแพทย์สำหรับการทำงานในที่อับอากาศ ไม่ใช่ใบรับรองแพทย์ทั่วไป)

ขอใบเสนอราคาจัดอบรมอับอากาศ (in-house)

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
Download